Aktuální investiční příležitosti

území MAS Pobeskydí
IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I. (červenec 2017)… více zde

území MAS Pobeskydí
IROP - Udržitelná a bezpečná doprava I (červenec 2017)… více zde

Moravskoslezský kraj
Stáže žáků a studentů ve firmách 2017 (červenec 2017)… více zde

celá ČR
9.H. Účast na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí 2017 (červenec 2017)… více zde

Moravskoslezský kraj
Věda a výzkum 2017 (červenec 2017)… více zde

Moravskoslezský kraj
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2017/2018 (červenec 2017)… více zde

Moravskoslezský kraj
Podnikání 2017 (červenec 2017)… více zde

celá ČR (bez Prahy)
Obnovitelné zdroje energie – Výzva II (červenec 2017)… více zde

celá ČR
64. výzva - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (červenec 2017)… více zde

Moravskoslezský kraj
Úprava lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2017/2018 (červenec 2017)… více zde

Moravskoslezský kraj
Významné sportovní akce a sportovní reprezentace na mezinárodní úrovni 2017 (červenec 2017)… více zde

celá ČR
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. (září 2017)… více zde

celá ČR (bez Prahy)
Energetické úspory v bytových domech II (listopad 2017)… více zde

celá ČR (bez Prahy)
Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II (listopad 2017)… více zde

celá ČR
Individuální projekty systémové OPVVV (prosinec 2017)… více zde

celá ČR (bez Prahy)
13. výzva - Revitalizace, renaturace a obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních ekosystémů (prosinec 2017)… více zde

celá ČR (bez Prahy)
31. výzva - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (prosinec 2017)… více zde

celá ČR (bez Prahy)
Úspory energie - Výzva II (březen 2018)… více zde

celá ČR
Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int. pr. CLLD (říjen 2022)… více zde

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int. pr. CLLD

Detaily projektu:

 • Měsíc: říjen 2022
 • Program: Integrovaný regionální OP 2014-2020 4.1
 • Kraj: celá ČR
 • Žadatel: Škola, školské zařízení

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura předškolního vzdělávání:
  • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit;
 • Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
  • stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol;
  • zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit;
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Podporovaní příjemci:

 • Společné pro všechny aktivity:
  • kraje nebo organizace zřizované nebo zakládané kraji;
  • obce nebo organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve nebo církevní organizace;
  • organizační složky státu nebo příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • zařízení péče o děti do 3 let;
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání;
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti;
 • Infrastruktura základních škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání;
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy;
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy;
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Můžeme Vám pomoci? Pro jakýkoliv dotaz můžete využít následující formulář:

Vaše jméno:
Subjekt:
Váš e-mail: Kraj:
Váš telefon:

Sídlo společnosti

INNOVA Int. s.r.o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava
IČ: 27857255
DIČ: CZ27857255
Datová schránka: 5ckb55d
Kancelář Ostrava

Kancelář Ostrava

Stodolní 29
702 00 Ostrava

E-mail: info@innovuj.cz
Tel.: +420 728 900 658