Obce a města

INNOVUJTE obec, ve které žijete

Vážení klienti, pojďme společně rozvíjet Vaši obec či město. Dotační tituly v tomto programovacím období podporují obce na celém území ČR všech velikostí.

Ze zkušenosti víme, že mezi největší problémy obcí patří zejména:

 • rekonstrukce veřejných budov a prostranství (obecní úřad, komunitní centrum, školská zařízení, kino a další)
 • zateplení budov
 • rekonstrukce místních komunikací a zvýšení bezpečnosti na nich (výstavba chodníků, zálivů pro hromadnou dopravu atd.)
 • technická infrastruktura (veřejné osvětlení, rozhlas)
 • tvorba územně plánovací dokumentace
 • řešení obecního vodovodu a kanalizace a inženýrských sítí
 • problematika bydlení (výstavba podporovaných bytů, příprava stavebních parcel,…)
 • rekonstrukce a údržba kulturních památek (hrady, zámky, sakrální stavby,…)
 • pořádání kulturních akcí a oslav
 • výstavba či rekonstrukce turistické infrastruktury (vč. cyklostezek a naučných stezek)
 • výstavba či rekonstrukce infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel obce (odpočinkové zóny, sportovní či dětské hřiště,…)
 • ...


Vše výše uvedené a ještě mnohem více dokážeme řešit. Víme, že obecní rozpočty nejsou nafukovací, proto s Vámi budeme pracovat dlouhodobě a koncepčně. Na základě Vašich potřeb sestavíme dle dostupných informací harmonogram dotačních příležitostí na míru tak, abychom byli schopni co nejvíce akcelerovat rozvoj Vaší obce.

Nebudeme Vás nutit k nesmyslným investicím. Našim cílem je rozvíjet Vaši obec tak, aby nebyla ohrožena její finanční stabilita.

Zpracujeme pro Vás kompletní dokumentaci k získání finanční podpory včetně příloh ve formě studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy (CBA) a dalších. Jediné, co od Vás potřebujeme je několik hodin Vašeho času a nutné podklady k danému investičnímu záměru. Vy se můžete plně věnovat své práci a neztrácet drahocenný čas studiem zákonů a metodik.

Odměnu požadujeme pouze za vytvořenou dokumentaci, počáteční služby berte jako pozornost.

Naše práce spočívá v:

 • analýze rozvojového záměru
 • zpracování možností získání finanční podpory
 • průběžný monitoring příležitostí čerpání dotace
 • osobní konzultace u poskytovatele dotace
 • navržení možných změn a upravení investičního záměru pro potřeby daného programu
 • vytvoření kompletní žádosti o dotaci
 • kompletace žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh
 • odevzdání žádosti
 • monitoring stavu žádosti v průběhu hodnotícího procesu
 • kooperace s klientem či kompletní realizace projektu
Nejste si jisti, zda můžete pro Váš záměr získat dotaci? Napište nám nebo zavolejte.

Můžeme Vám pomoci? Pro jakýkoliv dotaz můžete využít následující formulář:

Vaše jméno:
Subjekt:
Váš e-mail: Kraj:
Váš telefon:

Sídlo společnosti

INNOVA Int. s.r.o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava
IČ: 27857255
DIČ: CZ27857255
Datová schránka: 5ckb55d
Kancelář Ostrava

Kancelář Ostrava

Stodolní 29
702 00 Ostrava

E-mail: info@innovuj.cz
Tel.: +420 728 900 658