Analýzy, studie, plány

Kvalitně zpracovaná studie nebo analýza je základem každého správného manažerského rozhodnutí. Zároveň jsou tyto dokumenty povinnými přílohami k žádostem o dotaci. Abychom Vám nabídli skutečně komplexní služby, zahrnují naše aktivity také zpracování těchto podkladů.

Finanční analýza

  • analýza, která zhodnotí finanční pozici a vývoj Vaší organizace. Nabídne srovnání s konkurencí a odvětvím a poskytne Vám rady a doporučení ke zlepšení finančních výsledků.

Marketingová analýza

  • analýza, která komplexně zhodnotí Vámi vybraný trh, segment či výrobek, možnosti uplatnění stávajících či nových výrobků na trhu a nabídne doporučení pro budoucí marketingová rozhodnutí.

Investiční studie

  • zejména studie proveditelnosti, podnikatelský plán nebo Cost Benefit analýza (CBA), která komplexně zhodnotí realizovatelnost Vašeho investičního projektu.

Strategická analýza

  • analýza, která se komplexně zaměří na současné postavení a vývoj Vaší organizace a nabídne směry dalšího strategického rozvoje. V rámci těchto analýz jsme schopni zpracovat také plány rozvoje (obcí, měst, sociálních služeb) nebo strategie v oblasti komunitního plánování

Audit projektu

  • komplexní zhodnocení připravovaného, právě realizovaného nebo již ukončeného projektu

Pro kalkulaci těchto služeb nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů.

Můžeme Vám pomoci? Pro jakýkoliv dotaz můžete využít následující formulář:

Vaše jméno:
Subjekt:
Váš e-mail: Kraj:
Váš telefon:

Sídlo společnosti

INNOVA Int. s.r.o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava
IČ: 27857255
DIČ: CZ27857255
Datová schránka: 5ckb55d
Kancelář Ostrava

Kancelář Ostrava

Stodolní 29
702 00 Ostrava

E-mail: info@innovuj.cz
Tel.: +420 728 900 658