Administrace projektů

Řešíme za Vás náročnou administrativu

Společnost INNOVA Int., s.r.o. nabízí své poradenské služby po úspěšném schválení Vaší projektové žádosti. Schválením žádosti o dotaci mnohé povinnosti pro žadatele nekončí, naopak vyvstávají mnoho nových úkolů. Z důvodu náročné administrativy bývá pro příjemce obtížné dotaci si udržet. Pokud se chcete vyhnout zbytečnému pochybení, můžeme za Vás převzít řízení projektu ve fázi realizace i udržitelnosti.

Úspěšná realizace projektu podpořeného ze strukturálních fondů Evropské unie je administračně i časově náročný proces. Máme zkušenosti s úspěšnou realizací řady projektů a jsme připraveni pomoci vám s realizací toho Vašeho. Naším cílem je hladký průběh čerpání dotací, plnění všech povinností na základě spolupráce s příjemcem dotace a v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace.

Pro skutečné získání přislíbené dotace je nezbytná:

  • průběžná komunikace s poskytovatelem dotace,
  • plnění povinností dle harmonogramu projektu,
  • zpracovávání monitorovacích zpráv,
  • realizace výběrových řízení,
  • řešení potřebných změn
  • zpracování žádosti o platbu.

S tím souvisí značná administrativa a znalost všech podmínek a pokynů metodiky. Veškeré služby v rámci administrace jsme schopni zabezpečit našim zkušeným týmem.

Externí administrací Vašeho projektu ze strany společnosti INNOVA Int., s.r.o. získáte:

  • jistotu nekrácení dotace,
  • jistotu dodržení všech právních úkonů,
  • úsporu času, energie i starostí vašich lidí,
  • o vaši žádost se postará zkušený tým lidí, který má nejnovější informace z této problematiky.

Náš projektový tým úspěšně realizuje řadu projektů a s radostí se ujme i toho Vašeho. Zajistíme vám realizaci projektu v souladu se všemi pravidly poskytovatele dotace a ve Váš prospěch. Pro kalkulaci této služby nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů.

Napište nám nebo zavolejte.

Kancelář Ostrava

Stodolní 29, 702 00 Ostrava

Email

Sídlo společnosti

Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě