Analýzy, studie, plány

Povinné přílohy k žádostem o dotaci

Kvalitně zpracovaná studie nebo analýza je základem každého správného manažerského rozhodnutí. Zároveň jsou tyto dokumenty povinnými přílohami k žádostem o dotaci. Abychom Vám nabídli skutečně komplexní služby, zahrnují naše aktivity také zpracování těchto podkladů.

Finanční analýza

Analýza, která zhodnotí finanční pozici a vývoj Vaší organizace. Nabídne srovnání s konkurencí a odvětvím a poskytne Vám rady a doporučení ke zlepšení finančních výsledků.

Marketingová analýza

Analýza, která komplexně zhodnotí Vámi vybraný trh, segment či výrobek, možnosti uplatnění stávajících či nových výrobků na trhu a nabídne doporučení pro budoucí marketingová rozhodnutí.

Investiční studie

Zejména studie proveditelnosti, podnikatelský plán nebo Cost Benefit analýza (CBA), která komplexně zhodnotí realizovatelnost Vašeho investičního projektu.

Strategická analýza

Analýza, která se komplexně zaměří na současné postavení a vývoj Vaší organizace a nabídne směry dalšího strategického rozvoje. V rámci těchto analýz jsme schopni zpracovat také plány rozvoje (obcí, měst, sociálních služeb) nebo strategie v oblasti komunitního plánování

Audit projektu

Komplexní zhodnocení připravovaného, právě realizovaného nebo již ukončeného projektu

 

Napište nám nebo zavolejte.

Kancelář Ostrava

Stodolní 29, 702 00 Ostrava

Email

Sídlo společnosti

Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě