Dotace pro obce a města

INNOVUJTE obec, ve které žijete

Vážení klienti, pojďme společně rozvíjet Vaši obec či město. Dotační tituly v tomto programovacím období podporují obce na celém území ČR všech velikostí.

Ze zkušenosti víme, že mezi největší problémy obcí patří zejména:

 • rekonstrukce veřejných budov a prostranství (obecní úřad, komunitní centrum, školská zařízení, kino a další)
 • zateplení budov
 • rekonstrukce místních komunikací a zvýšení bezpečnosti na nich (výstavba chodníků, zálivů pro hromadnou dopravu atd.)
 • technická infrastruktura (veřejné osvětlení, rozhlas)
 • tvorba územně plánovací dokumentace
 • řešení obecního vodovodu a kanalizace a inženýrských sítí
 • problematika bydlení (výstavba podporovaných bytů, příprava stavebních parcel,…)
 • rekonstrukce a údržba kulturních památek (hrady, zámky, sakrální stavby,…)
 • pořádání kulturních akcí a oslav
 • výstavba či rekonstrukce turistické infrastruktury (vč. cyklostezek a naučných stezek)
 • výstavba či rekonstrukce infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel obce (odpočinkové zóny, sportovní či dětské hřiště,…)

Vše výše uvedené a ještě mnohem více dokážeme řešit. Víme, že obecní rozpočty nejsou nafukovací, proto s Vámi budeme pracovat dlouhodobě a koncepčně. Na základě Vašich potřeb sestavíme dle dostupných informací harmonogram dotačních příležitostí na míru tak, abychom byli schopni co nejvíce akcelerovat rozvoj Vaší obce.

Nebudeme Vás nutit k nesmyslným investicím.
Našim cílem je rozvíjet Vaši obec tak, aby nebyla ohrožena její finanční stabilita.

Zpracujeme pro Vás kompletní dokumentaci k získání finanční podpory včetně příloh ve formě studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy (CBA) a dalších. Jediné, co od Vás potřebujeme je několik hodin Vašeho času a nutné podklady k danému investičnímu záměru. Vy se můžete plně věnovat své práci a neztrácet drahocenný čas studiem zákonů a metodik.

Odměnu požadujeme pouze za vytvořenou dokumentaci, počáteční služby berte jako pozornost.

Naše práce spočívá v

 • analýze rozvojového záměru
 • zpracování možností získání finanční podpory
 • průběžný monitoring příležitostí čerpání dotace
 • osobní konzultace u poskytovatele dotace
 • navržení možných změn a upravení investičního záměru pro potřeby daného programu
 • vytvoření kompletní žádosti o dotaci
 • kompletace žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh
 • odevzdání žádosti
 • monitoring stavu žádosti v průběhu hodnotícího procesu
 • kooperace s klientem či kompletní realizace projektu
Nejste si jisti, zda můžete pro Váš záměr získat dotaci?

Napište nám nebo zavolejte.

Kancelář Ostrava

Stodolní 29, 702 00 Ostrava

Email

Sídlo společnosti

Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě