Monitoring

Aktuální, komplexní a spolehlivé informace

Denně sledujeme problematiku dotací a získáváme pro své klienty komplexní, spolehlivé a čerstvé informace o dotačních příležitostech z fondů EU nebo národních a krajských rozpočtů. Zároveň monitorujeme připravované výzvy jednotlivých operačních programů nebo národních dotačních programů a vyhodnocujeme reálné dotační příležitosti odpovídající vytvořenému profilu klienta.

Z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout také komplexní služby v rámci monitoringu dotačních příležitostí. Naši klienti mohou opustit problematiku sledování dotačních možností a věnovat se pouze vlastnímu odbornému obsahu projektu, na který by chtěli dotaci získat. Vše ostatní mají zajištěno a garantováno naší službou na základě jasně definovaných podmínek.

Služby v rámci monitoringu:

1. Pravidelné zasílání dotačního newsletteru zdarma

Newsletter Vám nabídne aktuální a přehledné informace o tom, jaké aktivity jsou právě podporovány, příp. jaké budou podporovány v dohledné době, kdy je nutné podat žádost o dotaci a další důležité informace. Stačí se jen zaregistrovat a následně v newsletteru sledovat, kde je šance právě pro Vás!

Zasílání newsletteru i registrace k jeho odběru jsou pro Vás bezplatné a zcela zdarma! Odběrem newsletteru nejste nijak vázáni na naše služby. Je jen na Vás zda využijete šanci získat dotaci z fondů Evropské unie pro Váš projekt či organizaci. Rádi Vám však pomůžeme zanalyzovat možnosti financování nejen konkrétního záměru, ale i možnosti využití dotací pro Vaši organizaci. Registrace je možná v rámci kontaktního formuláře v zápatí našich webových stránek.

2. Dotační audit potenciálního žadatele o dotaci

Služba se zaměřuje na vyhledávání vhodných dotačních zdrojů pro financování investičních i neinvestičních projektů. Je poskytována podnikatelským subjektům, obcím a městům i neziskovým organizacím. Výstupem auditu jsou aktuální souhrnné informace o veškerých vhodných dotačních možnostech pro potenciálního žadatele. Audit zahrnuje jak základní podmínky pro získání dotace, tak identifikování možných omezení pro získání dotace. Předmětem auditu je také posouzení výhodnosti dotace v závislosti na vynaložené náklady na realizaci projektu a závazky plynoucí z přiznání/získání dotace.
Dotační audit pro Vás zpracujeme za menší poplatek nebo podpis smlouvy na zpracování žádosti o dotaci. Pro kalkulaci této služby nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů.

3. Externí projektový manažer a sledování konkrétních záměrů

Jedná se o průběžné sledování a zasílání informací klientovi o vhodných dotačních příležitostech pro daný záměr. Monitoring Vám zajistí aktuální přehledné informace o plánovaných termínech pro podání žádostí či změnách pravidel pro poskytnutí dotace v předem vytipovaných dotačních programech a zároveň Vás informuje o nových zdrojích kofinancování záměru. Služba je poskytována všem našim klientům, tedy podnikatelským subjektům, veřejnému sektoru a neziskovým organizacím.
Výsledkem je přehled možností a zdrojů čerpání dotací, včetně jejich vyhodnocení a zdůvodnění výběru, který bude plně respektovat definované potřeby a možnosti klienta. Klient získá také externího projektového manažera, který mu bude kdykoliv k dispozici pro konzultaci projektových záměrů nebo dotazy v oblasti dotačního managementu.

 

Napište nám nebo zavolejte.

Kancelář Ostrava

Stodolní 29, 702 00 Ostrava

Email

Sídlo společnosti

Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě