Veřejné zakázky

INNOVUJTE své veřejné zakázky

Nabízíme Vám kompletní servis při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Nemusíte ztrácet čas s přípravou výběrového řízení, jeho následným průběhem a vyhodnocením, není třeba studovat zákonné podmínky, ani podmínky poskytovatele dotace při zadávání veřejných zakázek. Naše služby v oblasti zadávání veřejných zakázek Vám zajistí jednoduchý a bezpečný způsob zpracování celého procesu od přípravy výběrového řízení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

V oblasti veřejných zakázek zajistíme komplexní organizační a odborný průběh výběrového řízení spočívající zejména v následujících aktivitách:

 • úvodní konzultace požadavků ze strany zadavatele, studium podkladů, zařazení předmětu zakázky podle typu a doporučení druhu výběrového řízení;
 • návrh základních podmínek zadání, kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, návrh délky lhůt, apod
 • vypracování kompletní zadávací dokumentace k výběrovému řízení (zadávací a obchodní podmínky);
 • vyhlášení veřejné zakázky (odeslání výzvy k podání nabídky, odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek);
 • uveřejnění na profilu zadavatele, případně na stránkách poskytovatele dotace;
 • zabezpečení komunikace s potenciálními dodavateli v průběhu i po uplynutí lhůty pro podání nabídek;
 • příjem nabídek;
 • organizace otevírání obálek;
 • organizace hodnotící komise včetně případných odborníků z dané oblasti zájmu zadavatele;
 • kontrola splnění kvalifikačních předpokladů uchazeči;
 • zpracování protokolů z otevírání obálek, z jednání hodnotící komise;
 • zpracování zprávy o posouzení a hodnocení, je-li zákonem vyžadována;
 • zpracování potřebných rozhodnutí a oznámení, zajištění jejich rozeslání uchazečům;
 • příprava návrhu smlouvy k podpisu s vybraným uchazečem;
 • zajištění uveřejňovacích povinností zadavatele ve stanovených lhůtách, apod.

Nabízíme rovněž zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s Vašimi vnitřními předpisy, pokud jsou v této oblasti Vaší organizací přijaty, resp. v souladu s metodickými pokyny příslušného poskytovatele dotace.

Nejste si jisti, zda můžete pro Váš záměr získat dotaci?

Napište nám nebo zavolejte.

Kancelář Ostrava

Stodolní 29, 702 00 Ostrava

Email

Sídlo společnosti

Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě